Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1418 Pisarz: 17 Numer roty: 703
Item Johannes Pÿanowski tanquam intercessor pro fratribus [et sororibus] suis erga Johannem Przemil de Pÿanowicze et uxorem ipsius: primus Sobco de Bucownicza, secundus Thomislaus Vnanczski, tercius Jan Podrzeczski, quartus Nikel Rasp de Gostina, quintus Derslaus Podrzeczski, sextus Nicolaus Zimlinski. — Rota:

Taco gim etc. ýz Jan ʃzwą braczą. ne
trzima wączeÿ ... niʃzlÿ
ten dzal. czʃzoʃze gim doʃtal. pogich
occzczu. genʃze. dzal. gich oczecz. vitrzi
mal poroʃzdzelenu. trʃzÿ latha dobro
wolne.