Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1418 Pisarz: 17 Numer roty: 702
Item Johannes Przemil de Pÿanowicze ducit testes erga Johannem Pÿanowski fratrem Ade: primus Jacobus Podrzeczski, secundus Nicolaus Samborowicz de Podrzecze, tercius Janussius Vnanczski, quartus Jan Cuczinski, quintus Mathias Cuczinski, sextus Andreas Cuczinski. — Rota:

Taco etc. ÿz Jan. ʃzedl, ... na Jannową
rolą. [ÿzaʃzal] ÿzaoral ÿzaʃzal.