Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1418 Pisarz: 17 Numer roty: 700
Item Nicolaus Oleszki ducit testes erga [Petrum et] Dobroszkam dominam Dobroskam uxorem Petri Grabÿonowski: primus Staszek Oleszki patruus ipsorum, secundus Nicolaus Oleszki, de hoc scientes, tercius Derslaus Wesczele Wsczele Vescziczinski, quartus Miczco Jaroslawski, quintus Nicolaus Samszon de Jaroslawkÿ, item Stogislaus Stogÿslatis de Jaroslawkÿ. — Rota:

Jako othem dobrze wedzą ÿz Mi
colaÿ Dobroʃzką, ʃoʃtrą ʃwø
wipoʃzazil ...