Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1394 Pisarz: 5 Numer roty: 70
Item sic debet iurare Woluram:

Taco mi pomoʃzi
bog ýʃwanti crzis czom pobral dobeʃlaovim
ludzom koʃi tom [br] pobral nʃwem