Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1394 Pisarz: 1 Numer roty: 7
Nota testes, quos ducere debet Cewleus in Radzewo contra Johannem Dimocfsczki: primus Johannes Iurge Iurkowski, secundus Jasko Pudliskowski, tercius Nicolaus Wylkonsczky, quartus Gabriel Cragewski, Jacecz Cragewski et istum recipit per ministerialem —

Taco my pomozi bog {Jacoto} {ʃwaczø} Czo Jan
dobil na Czewlegw ... oto
newʃzøl nigedne ʃczody

Nota testes, quos ducere debet Cewleus contra Johannem Dimoczwski [unum testem habet et rec] recepit pro omnibus unum, et hoc Jacecz Cragkowo testis. — Rota: