Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1418 Pisarz: 17 Numer roty: 698
Item nobilis Swanthoslaus Boguslawski cum quatuor testibus nobilibus debet periurare quinquaginta marcas erga Bril nobilem Biril et Boguskam uxorem ipsius ad primos minores terminos tali rota:

Tako etc. ýze mÿ bril prziÿe
chwʃzÿ ʃzdomu ÿ ʃwana. ʃwe
zonÿ. [ÿ ʃ] ʃzeʃczą. tako dobrich
Jako ʃząm ÿ ʃwøl gwaltem
dobitka Jako pÿanczdzeʃzant
grziwen. ...