Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1418 Pisarz: 17 Numer roty: 696
Item domina Katherina Tworzianska ducit testes erga Nicolaum Morawczeskÿ Morawczewski: primus Derslaus Rokoszowski, secundus Vincencius Borowski, tercius Pasco Borowski, quartus Thomislaus Capusta Kokoszinski, quintus Thomislaus Vnanczski, qui sedet in Surcowo, sextus Mÿcossius Sarpaski Sarpatski, qui sedet in Crzecotowicze. — Rota:

Tako. gim etc. ÿz Tworzian
ʃczÿ bilÿ wtrzimanu te dzel
nicze wmorawczewe. Jako gich
lÿʃth mowÿ. othonichmaʃth
az dotichmaʃth. [oÿąʃz]. ...