Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1418 Pisarz: 17 Numer roty: 695
Item Nicolaus Podrzeczski de Gosczeÿewicze ducit testes erga dominos iudicio presidentes: primus Petrus Wlostowski, item Jan Wlostowskÿ, tercius Albertus Chwalkowski, quartus Nicolaus Trambinski, item quintus Jan Jaroslawski, sextus Budziuogius Jaroslawski. — Rota:

ýz Micolaÿ ÿ gego ludze ... liczem
kradzonich koni. ... Gosczeýe
wicze