Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1418 Pisarz: 17 Numer roty: 694
Item dominus Jacobus Goreczski ducit testes erga Albertum et Stanislaum de Surcowo: item Cusz Rosznowski, secundus Nicolaus Chomaski, tercius Albertus Oweczka de Conarzewo, quartus Albertus de Woczcowicze, quintus Miroslaws de Wączcowicze, sextus item Hinczca de Neproszewo. — Rota:

Tako gim etc. ÿz pan Jacub
nedal przeoracz. gwaltem mi
mo ʃnamenite copcze. ʃeʃcz apÿѻcz
dzeʃzanth. adzewѻcznacze ʃkladow
oÿeʃz. woÿtek ÿ Stachnik nan
zalowalÿ