Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1418 Pisarz: 17 Numer roty: 693
Item strenuus dominus Janussius Jurkowski erga dominum abbatem Lubinensem sic iurabit ad prinos minores terminos. — Rota:

Tako mi pomozi boog. yʃwanti
yzem nekazal. przibiʃlao
wy xandza Opathowich. [bra]
ludzy bracz y lapacz.