Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1418 Pisarz: 17 Numer roty: 692
Item nobilis Vincencius Chorinski iurabit erga dominum Poznaniensem a terminis minoribus ad alios terminos minores peremptorie ante meridiem pro litera super quindecim marcas latorum grossorum. — Rota:

Takomi pomozi boog. ÿ ʃwâti +.
ako
mi pan ... mal dacz liʃth.
na pýancznaʃcze grziwen groʃʃow
ʃzýrokich.