Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1418 Pisarz: 17 Numer roty: 691
Item dominus Nicolaus abbas Lubinensis ducit testes erga Martinum Brlok de Brodnicza: primus Nicolaus Jacuszewe gener de Crziwin, secundus Jacobus Zelonÿ, tercius Corunka de Crziwin, quartus Andreas Cachel de Crzrwin, quintus Micosz Micossius faber, sextus Augustinus de Crziwin — Rota:

Tako etc. Jako ten kon ogen
ʃze Marczin[a] naxandza Opata.
zalowal. ten ÿeʃt ÿemu wro
czil ʃtrowo. [y] (apotem) robil gim Mar
czin nadwenacze nedzel.