Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1418 Pisarz: 17 Numer roty: 684
Item Przibislaus Jaroslawski habet terminum ad primos minores terminos cum Jacussio Jaroslawski, quod cum duobus nobilibus debet periurare XXX marcas minus duabus marcis latorum grossorum, quas solvit pro parte ipsius in Jaroslawkÿ super partem ipsius, quilibet super decem marcas. — Rota. solus sic iurabit:

Tako etc. Jakom. XXX ... zaplaczil ... Jako tho ʃwatczą Tako mÿ pomozi boog. ÿ ʃwanti + Jakom
dwadzeʃzcza grziwen przeʃdwu griwnu
groʃzow ʃzirokich. zaplaczil zaczą
ʃcz. dzedzinÿ Jacuʃzew[ą] ... Jaroslawký

. Item nobilis Przibislaus Jaroslawski cum duobus testibus erga Jacussium Jaroslawski ad primos minores terminos pro XXX marcis minus duabus marcis latorum grossorum, quas solvit pro parte ipsius Jaroslawskÿ propinquitate, quilibet super decem marcas, ad minus possunt. Rota: