Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1418 Pisarz: 17 Numer roty: 682
Item Thomas scoltetus de Strÿÿkowo Strÿkowo ducit testes (erga) Cubam kmethonem: primus Michael kmetho de Strÿkowo, item Corczik Karczik Stach kmetho de Strÿkowo, item Mathias de Strÿkowo kmetho, item Masz kmetho de Strÿkowo, item Wach kmetho de Strÿÿkowo Strÿkowo, item Paulus kmetho de Strÿykowo Strÿkowo, tanquam scientes de hoc. — Rota:

Jako othem dobrze vedzą. ýz pan.
dal. volѻ. ÿdrzewo rambicz Cubÿe
... tako ÿako ginʃzÿm
ʃwim kmeczem dal.