Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1418 Pisarz: 17 Numer roty: 680
Item primus Mleczco arbiter de Gostcowo, item Petrus Gosczeýewski soter ipsius germanus, tanquam presens, item Jacussius Podrzeczski, item Jacussius olim Cocoszinski de Pudliscowicze, item Derslaus Podrzeczski, item Albertus Borcowski. — Rota: Presentes sic iurabunt:

Jakoʃzmý przitem bilý. (yz) czʃzo. Sur
cowʃczÿ copcze ʃÿpalÿ medzi Sur
cowem ... Roʃzkowem ty(ch) ʃzą (ne) ʃzÿ
palÿ vÿʃzeÿ zaÿaʃdu. ...