Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1418 Pisarz: 17 Numer roty: 679
Item Jasco Coska ducit testes erga dominum cancellarium Poznaniensem: primus Lÿsco Oporowski, item Henich Tworzianski, item Niclassius Tworzianski, item Henricus Viscota, item Sobco Zaleszki, item Stachnico Surcowski. — Rota. Primus sic iurabit:

[ýzem] (Jakom) prziteÿ ʃmowe bil. ÿz ten rok
czʃzo gÿ. belczek naxandza Cancz
lerz vʃtal. ten. Jaʃek. Coʃzka gim
dal. ...