Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1418 Pisarz: 17 Numer roty: 677
Kalisz testes. Rota domine Halsce Woÿnowska erga Johannem [et Mathiam]. Testes:

ÿz czʃzo halʃka woÿnowʃka. naJana
[ÿna Maczka ] zalowala. abÿ ... [ʃzly] (ʃedl) ... moczą
ÿ gwaltem. ÿ pobral[ý]bÿ. ÿeÿ dze[dzy](czy)
nedobiwʃzý gich prawem, azÿta, poʃcze
le ÿ domowi(c)h rzeczý Jako trʃzÿ
dzeʃczÿ grziwen. thego ʃą (yeʃt) [nego] ne
vczinÿl[y] aný vzitka mayą