Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1418 Pisarz: 17 Numer roty: 676
Poznania. Nota testes Petrassi contra Sliwenski:

Jako. pÿotr. nezaranczil.
Sliwenʃkego przecziw [bra]
Vacze zaʃwo braczą. ale
ʃam zaʃzø.