Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1418 Pisarz: 17 Numer roty: 674
Item nobilis Martinus Pacoslawski ducit testes erga nobilem Michaelem Wewerski: primus Martinus de Morawczewo, secundus Otha de Gorca, tercius Albertus Surcowski, quartus Johannes Gosczeÿewski, quintus Stachno Surcowski, sextus Mikel Senwicz. — Rota:

ÿz czʃo Michal wewerʃki, zalowal.
na Marczina Pacoʃlawʃkego. abÿ
ÿego ʃlodzeÿeý. mu. volu ÿ crową
vcradl. ÿ do ÿego domu wÿodl. tich
ýeʃt. volu ÿ crowÿ. doÿego domu
neprziwÿodl. anÿ tego vzitka
ma