Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1418 Pisarz: 17 Numer roty: 673
Item Adam Ostroweczski ducit testes erga Nicolaum kmethonem de Ostrow: primus Nicolaus Trambinski, secundus Johannes Jaroslawski, tercius Woÿtek Surcowski, quartus Nicolaus de Grabÿonowo, quintus Thomas Surcowski, sextus Thomas Zadora. — Rota:

Jako Adam Oʃtroweczʃki newʃzѻl
kona. nadobrowolneÿ drodze
... ale gÿ wʃzøl wʃwem
zapuʃcze. ytenmu kmecz zaʃzą
vkradl, anÿ go wklodą ʃzadzal.
anÿ ÿego parobcom wʃząl
rzeczÿ Jaco dwe grziwne.