Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1418 Pisarz: 17 Numer roty: 672
Item nobilis Jarotha de Vilkowo ducit testes contra Mathiam Jaroslawski: primus Thomas Parzenczewski, secundus Thomas Xanginski, tercius Andreas Boÿanowski, quartus Johannes Gosczeÿewski, quintus Wissemirus Bodeczski, sextus Janussius Popowski. — Rota:

Tako gim pomozi boog ÿ ʃwâti +. Jako
tho ʃwatczą. Jako thÿ penandze
czʃzo. gich pan Jaroha. dobil na.
ʃweÿ wuÿneÿ. thÿ wÿʃzlÿ ʃzÿego
(ý)mena a Maczcowa. Macz. knÿm
nigdi prawa nemala.