Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1418 Pisarz: 17 Numer roty: 671
Janussius Scheÿbel et Zophia de Srzem ducunt testes erga Elizabeth conthoralem Andree notarii de Costen: primus Jacobus Rorman, secundus Baszek de Srzem, tercius Mathias Grika de Srzem, quartus Golÿ Jan de Srzem, quintus Andreas pellifex de Poznania, sextus Hannus Fromalth. — Rota:

Tako nam pomozi boog ÿ ʃwanti
Crziz. Jako tho ʃwatczimý. ÿz czʃzo
helʃka. zalowala. naJanuʃza ÿ na
Zofcą abÿ wʃzѻly ʃto ÿ ʃeʃczdze
ʃzanth. grziwen groʃzow ʃzÿrokich.
poÿeÿ ʃtrÿÿu. rodzonem puʃczinÿ
tich ʃzą newʃąlÿ