Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1418 Pisarz: 17 Numer roty: 667
Testes nobilium Betka, Tifani et Virzbenthe erga Benaconem. — Rota:

ÿz. Tifan. Betka ÿ Wirzbentha
ʃwoý dzal. witrzimalÿ ...
ýʃwoý Chleb ÿed[lÿ](zącz) mimo trʃzÿ
latha. [aw] ogeʃze benak nane
zalowal