Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1418 Pisarz: 17 Numer roty: 661
Testes nobilis Swansconis Giloweczski erga dominum Nicolaum cancellarium Poznaniensem. — Rota:

yz. potr poroʃz [tego czaʃzu] (tedÿ) (kedi) (xandz) (Canczlerz.) (ʃwatký) (woÿdl)
przecziw (Swanʃcowÿ ) (bil)
(Chleboÿecz
cza.) (ʃukną) (nogawiczą) (etc.)
bil xan
dza Canczlerzew chleboÿeczcza. ÿego ʃzu
kną. nogawiczą trzewicz dral. raczcza
ÿwoÿt bil.