Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1418 Pisarz: 17 Numer roty: 658
Rota testium Nicolai Sÿcorzinsky Nikel Sycorzinski erga Jacobum Coch{mowicz} Jacobum Kuchno de Sokolowo hominem de Socolowo: primus Blisbor Bucoweczski, secundus Otha Trach, tercius Thomas Parzenczewski, quartus Laurencius Scoraczewski, quintus Janussius Radomiczski, sextus Johannes Secowski.

ÿz. przetho Nikel Sÿcorzinʃki [tego]
[czloweka u] ... ÿąl ÿzka
plan. nan. volal. gwaltu. tedÿ
(kedi) go ranÿl. ÿ przýtem gÿ gwalcze
yѻl ý wÿoʃzl [dopoznana]. (dokoʃczola)