Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1418 Pisarz: 17 Numer roty: 657
Poznania. Rota domine Hancze uxoris domini Nicolai de Lucowo contra Woÿtconem de Radzicz:

ÿz paný hanca. dzedziną Slepo
chowo. ʃpocoÿem. vidzerʃzala. mi
mo Trʃzidzeʃzczÿ. oÿąʃz woÿtek
radziczʃki naną zalowal. awtem
ÿe nigdý nikt. prawem neugabal