Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1418 Pisarz: 17 Numer roty: 655
Costen. Rota testium Alberti et Stanislai de Surcowo erga dominam Vbiscam cum sororibus:

Jako tho ʃwatczą. ÿz woÿtek ÿ Stach
nik wolwark. [wʃzur] wochlÿ. mi
mo trʃzÿdzeʃzczÿ latha. dobrowol
ne, ogenʃze. vbiʃzca. ʃwÿmÿ ʃzoʃtra
mý nane zalowala aotho gich
night prawam negabal ÿz woÿtek ÿ Stachnik wowark.
w wuochlÿ mimo trʃzÿdzeʃzczÿ lath
wÿtrzimalý dobrowolne awtem
gich night prawem neugabal
ogenʃze vbiʃzca ʃwimý ʃzoʃtra
nane zalowala.

Item nobilis Woÿtek et Stachnik de Surcowo ducunt testes erga dominas Vbiscam de Raszewo et Grzimkam de Baranowo, Katherinam de Szowinÿ et Margaretham de Czÿzewo: primus Sulek Chwakowski, secundus Johannes Szelkowicz Chwalkowski, tercius Petrus de Mala Gorka, quartus Johannes Vilkonski, quintus Thomislaus Oleszki, sextus Pacosz de Cuczini filius Alberti. — Rota: