Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1418 Pisarz: 17 Numer roty: 653
Item Sandziuogius de Manczicze ducit testes erga dominam Sdzichnam: primus Swanthopek olim de Gorzicze, qui literam portavit, item Petrus Grabÿonowski filius Henrici, item Stanislaus Cunratowicz, item Wlostek Podrzeczski, item Nicolaus Sulcowicz, item Oldrzik. Primus, qui literam portavit, sic iurabit. — Rota:

Tako nam pomozi boog. ýʃwanti +
Jakoʃzmý. ot Budziuoÿa Chodzilÿ
dobliʃbora. abÿ mu penądze dal
aon bÿ ÿe chczal wʃzѻcz. acz bÿ
ʃprawem mal ale bich gich
nechczal wʃzѻcz mimo prawo.

Item Budziuogius Chalawski Janussium et nobiles Nicolaum de Soldri debet statuere ad primos minores terminos erga Blisborium de Chalawy, qui sic iurabunt: