Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1418 Pisarz: 17 Numer roty: 652
Item nobilis Stephanus Rzeszotarzewski ducit testes erga Chwalum Rataÿskÿ, item Pacossius Przoszkowski Proszeowski, Martinus Chobeniczski, item Nicolaus Bloczski, item Mix de Gnina Gnÿno, item Stephanus Bloczski, item Maczco Sanczcowski. — Rota:

Tako gim pomozi bog. Jako othem
dobrze wedza ÿz Chwal. Rathaýʃki
zaÿoral. ʃedmdzeʃzand broʃd.
naradaýach. ʃczepanowÿ. Rzeʃzo
thazewʃke(m)w naýego prawem vku
penu ÿwdzerzenu. gwaltem