Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1418 Pisarz: 17 Numer roty: 651
Item nobilis Jacussius Podrzeczski ducit testes erga Margaretham et Sandiuogii uxorem: primus Nicolaus Sulcowicz Podzeczski Podrzeczski, item Jan Podrzeczski, item Oldrzich Podrzeczski, item Nicolaus Wlostowski, item Albertus Chwalcowski Chwalkowski, item Thomislaus Vnanczski. —Rota:

Jako (etc.) ÿz xandz Zemantha ... Podrzeczu nema niczʃch
nÿʃz (lÿ) czʃzo (tam) vziwa. to vzÿwa. ...