Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1394 Pisarz: 4 Numer roty: 65
Testes Buthcze contra Jannam: item Dzeczko de Przilepe, item Andrzich de Grabonouo, item Borzislans de Kuranovo, item Nicolaus Wirzchovisko, item Nicolaus Baranek, item Stanislaus Wilkonski.

Jaco to Swathczø iaco Buthka roʃzdze
lila Sÿannø ... [dzelniczø] oczcziʃz
[y] Juczinila zaplaczene przedÿanem
p [ydanilem] yprzedanilem