Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer





Lokalizacja: KS Rok: 1418 Pisarz: 17 Numer roty: 649
Item Henricus Viscota ducit testes erga dominam MargaretamMargaretham ValermalewaPopowska : primus Henricus Clesczewskÿ, item Jacussius Podrzeczski, item Derslaus Rokoszowski, item Jan Lanczski filius CoszczeCoscze, item Jan Pÿanowski, item Cristinus Mirzewski. — Rota:

Tako mi pomozi boog. ÿʃwanti +
[Jako] (ÿʃz) kedim Jako dzewoʃlamb
ʃmawal. valermanlewe dzewką
zaýądrzicha. tedimu ʃlubÿla
podlug ʃmowÿ. dzewcą ʃwą dacz
ʃztÿm [p] wʃzitkim czʃzo naną prziʃluʃza. oczcziʃnÿ ÿ macze
rziʃznÿ ...