Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1417 Pisarz: 17 Numer roty: 646
Item nobilisGnewossius Lobeszki ducit testes erga, nobilesdominum Zemantham plebanum Nicolaum Strzeleczski et Johannem de Strzelcze pro duobus mansis agri Godurowo: primus Sobco Zaleszki, tanquam presens, primus (!) Derslaus Stramiczski, item Nicolaus Osseczski, item Drogoslaus de OssekOsseczski, item Zegotha Brzostowski, item Petrus PruszkiPrusszki, item Michael Magnuszewski, item Petrus Slachczinski, item Stephanus Slachczinski, item Jan Jaroslawski, item Barziczka Jaraczewski, item item Przibek de Climanczicze, item MaczekMathias Glowczinski. Presens sic iuiabit. — Rota:

Tako [gim] mÿ pomozi. etc. Jakom przitem
bil. Jako zathą ʃmowѻ. pan Januʃz
y Janek ranczily. zaxandza zemâ
thą. ÿz mal. [ʃm] ...
ʃwemu [ʃzino] ʃzeʃtrzenczu. cupicz
oʃzm. ʃladow. [wʃdacz.] wgodurowe
ýʃwʃzdacz. mu. aʃʃobe niczʃz ne
oʃtawicz ... Jako tho ʃwatczą