Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1417 Pisarz: 17 Numer roty: 643
Item nobilisNicolaus PaszirzbiczskiPassirzbiczski ducit testes erga Michaelem filiastrum suum: primus Sÿban Craÿewski, item Wlodek Oleszki, item Jan CwalcowskiChwalkowski, item PacossiusPaccossius Cuczinski, item

Tako gim pomozi boog. ÿʃwâty +
Jakotho ʃwatczѻ. Jako tho. ʃboze
czʃo ÿemu. Micolaý pobral. Micha
lowÿ. temu trʃzy latha.