Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1417 Pisarz: 17 Numer roty: 640
Item idem contra eundem alios testes: primus Thomislaus Surkowski, item Nicolaus Pÿanowski, item Jan Pÿanowski, item Jasco KoszakaCoszka, item item Sandiuogius de Godurowo, item Hanusch enich Coszowski.— Rota:

Tako gim etc. ÿz Thomiʃlaw vnan
czʃki nepoʃzegl noczną rzeczą
Michalowÿ. Budowana. domowʃtwa
yÿmena. Jako oʃzmdzeʃzant
grziwen