Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1394 Pisarz: 4 Numer roty: 64
Testes Clementis contra Vincencium de Chorina. Item Boguchwal Zimlinski, Vissek Brilewski, item Bogusz Srapka, item Kunradus de Grabonowo, item Nicolaus Rocossowski, Cotarba Peregrinus.

Czʃzo Janoui rzeczi pokradzoni temu
<...>
trzi lata minąla