Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1417 Pisarz: 17 Numer roty: 639
Item Thomislaus Vnanczski ducit testes erga Michaelem Vnanczski: primus Johannes Paszirzbiczski, item Albertus SrzoczskiSroczski, item Vincencius de Crzecotowicze, item DobeslawsDobeslaus Chwalkowski, item Andreas Cuczinski, item Jan Zimlinski. — Rota:

Tako gim etc. ÿz Thomiʃlaw
vnanczʃki nepozegl. nocznѻ rze
czѻ ʃtodolÿ ÿʃtim
czʃzo wʃtodole
Bilo. Jako dzeʃzancz grziwen