Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1417 Pisarz: 17 Numer roty: 638
Item Nicolaus de Graÿonowo cum nobili teste erga Petrum sic iurabit.—Rota:

Tako mi pomozi boog. ýʃwâti +
Jako mÿ pÿotr kona zabil
...