Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1417 Pisarz: 17 Numer roty: 637
Item Sobco Zÿtoweczki habet terminum ad primos minores terminos postquam conspicient domini burgrabia, Swansco, pro omnibus causis, quas inter Drzewcze et Dzenczino hereditates se habent. Et ibi tunc NicolausNikiel sic iurabit erga nobilem Sobconem. — Rota:

Tako mi pomozi boog. ýʃwanti +
Jakom woÿta. neʃlal. roku roʃzkla
dacz odwe rzeczy ale ogedną.