Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1417 Pisarz: 17 Numer roty: 636
Andreas Robaczinski ducit testes erga dominam, Margaretam de Robaczina: primus testis Petrus Chelkowski, secundus Jan Grunowski, tercius Andreas Virzchowski, quartus Albertus Roszcowski, quintus Janussius Popowski, sextus Nicolaus Valiszewski. — Rota:

Tako gim pomozi etc. Jako Andrzeÿ
nedal Margo<...>(tÿ) zamanʃz. anÿ przi
tem bil. kedÿ dana zamąʃch. a
nÿ bral Rankom zaÿeÿ wano
za ʃto grziwen

Tako gim etc. Jako Andreas Margaretam non dedit pro marito, nec circa hoc fuit, quando data est pro marito, nec recepit fideiussores pro donacione sua pro centum marcis.