Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1417 Pisarz: 17 Numer roty: 635
Item Hinczca Scapa ducit testes erga Janussium Vozniczski: primus Jan Sram Otuszki, item Nicolaus Czeraczski, item Derslaus Czeraczski, item Nicolaus Pozarowski, item Parziz Pozarowski item Nicolaus Stopirka. — Rota:

Tako gim pomozi boog. ÿ ʃwanti + Jako tho.
ʃwatczѻ ÿz. Januʃz Vozniczʃki zalegl.
Jandrzichowý hinczcowe(v) ʃzinowÿ drogą
ÿwʃkopal nan. ʃdzewanczą panÿ
czew aʃeʃzcza podleÿʃzich. ýbezal.
zanÿm. naÿego dzedziną Vÿaʃd. ÿ
tammu danÿ moczѻ ÿgwaltem. trʃzÿ
rany