Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1417 Pisarz: 17 Numer roty: 634
Item venerabilis vir dominus Pelka cantor et tutor ex parte reverendi capituli ecelesie Poznaniensis, ducit testes erga Swansconem olim Sanczcowski: primus Nicolaus de Dobeszewo altarista Gneznensis et Poznaniensis parochialis ecclesiarum, item Laurencius Scoraczewski, item Nicolaus Scoraczewski, item Nicolaus Bloczski, item Nicolaus Chomanczski, item Albertus Wenczcowski.—Rota :

... Tako gemu pomozi boog. ÿʃwanta Ewangelia
... Jako tho ʃwaczѻ. ÿz Szoleczʃtwo wbÿ
ʃcupiczach. xanza ÿkapitula. Coʃczola
poznanʃkego witrzimalÿ trʃzidzeʃczÿ
lath ÿ trʃzi latha dobrowolne, a wtem
gich Swanʃzek. anÿ ÿego Starʃzÿ
prawem neugabalÿ.