Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1417 Pisarz: 17 Numer roty: 633
Item Pasco scultetus de Sowinÿ sic iurabit erga dominum Subconem Szitoweczskÿ. —Rota:

Tako ÿemu pomoʃzÿ bog ÿ ʃwatÿ
crziʃz ÿaco przeto ʃzedl do opola
ÿʃgo opole volalo anÿcÿego [ÿn] ginʃzego dla