Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1417 Pisarz: 17 Numer roty: 631
Nota testes Johannis et Bartholomei de Grunowo erga dominam Beehnam Grunowska: primus Janussius Sulewski, item Janussius Vnanczski, item Czewlegius Belewski, item Drogoslaus Przilepski, item Jan Codromski, item Thomislaus Bela. — Rota:

Tako gim pomozi boog. ÿ ʃwâti
+. Jako tho ʃwatczѻ Jako Jan ÿ
Bar(eÿ) nedalÿ dzedziczʃtwa
wgrunowo. Bechne ...
zaÿeÿeÿ dzal. ale ÿeÿ zaʃtawilÿ
wgeÿ wene. thako. wele czʃo dru
gem ʃzoʃtram dawalÿ