Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1417 Pisarz: 17 Numer roty: 630
Item nobilisDobeslaus Grabski ducit testes erga nobilemAlbertum Barclinski: primus dominus PrzibislausGrisinensis, Wissech Kotwicz, item Janussius Cluczewski, item Laurencius Scoraczewski, item Nikel Sprinczel Scoraczewski, item Nikel SicorzinskiSÿcorzinski. — Rota:

Tako. gim etc. Jako Dobeʃlaw
Grabski. dobrowolne witrzimal
mimo trʃzýdzeʃczÿ lath. polo
wiczѻ. Jezora trzedzѻ czanʃcz
trzebidza othѻ go. woczech Bar
clinʃki. dotichmaʃth nevga
bal.