Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1416 Pisarz: 17 Numer roty: 627
/Item// /domina// ElizabethZadorska ducit testes erga Nicolaum /de Micu//szewiczeMicussewski: primus Zelazko, item Jan /filius Cun//ratowe TarnowskiTarnowski filius Cunratove, item Janussius /Ram//pel, item Nicolaus Podrzeczski, item Jacussius de Albo Lacu, item Pÿotrek /Za//parczinski. — Rota:

Tako. etc. Jako. Micolaÿewy. ne pocradzo
no Manʃzѻ. ʃpane Elzbethÿ. radѻ ÿkaz
nѻ. anÿ tego vzitka mą