Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1416 Pisarz: 17 Numer roty: 626
Item Sandiuogius debet statuere nobilemNicolaum Gil, qui iurabit tanquam presens per sex septimanas iuxta formam iuris.

Jako przitem bil.
Jako ÿeʃt Sandziwoÿ nevkradl
Marcziʃʃewi noczną rzeczѻ ʃzodla.
... Jako tho ʃwatczÿ