Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1416 Pisarz: 17 Numer roty: 623
Item idem contra Janussium Crzizanowski: primus Nicolaus Zadorski, tanquam presens, item Mathias ZadorskiSadorski frater ipsius, tanquam presentes, item [Derslaus Oleszki], item Michael Jaroslawski, item Petrus Jaroslawski, item Gregorius Jaroslawski, item Stoÿslaus Jaroslawski. — Rota. Primi duo sic:

Tako gim etc. Jakoʃzmÿ przitem bilÿ
ÿzkedÿ pÿotrek zaÿѻl. trzodѻ ʃkrzi
zanowa tedÿ Mleka newÿdoÿil
otkrow. panu Januʃʃza. anÿ kazal
widogicz anÿtego vzitka. ma anÿ
othem we.