Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1416 Pisarz: 17 Numer roty: 620
Item Johannes de JaroslawiczeJaroslawski ducit testes erga Nicolaum de Jaroslawicze: item Philippus Trambinski, Nicolaus Trambinski, tanquam presentes, item primus Bronislaus JeligowskiGeligowski, item Janussius Scoraczewski, item Swanthoslaus Meszkowski, item Nicolaus SamborowiczSamborowicze. — Rota:

Tako gim etc. Jako przitem bilÿ kedÿ
micolaÿ. ʃzedl. na Jaroʃlawicze na Janowѻ dzedzina, ʃamoczwart ʃtako do
brimÿ Jako ʃzam. ÿ vʃul. trzi cop
cze gwaltem