Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1416 Pisarz: 17 Numer roty: 617
Item Laurencius Lasczinski ducit testes erga Albertum ChorangwiczChoragwicz et ipsius homines: primus dominus Paulus plebanus de Lasczino, item Albertus de Trzebecz, item Janek Pÿanowski, item Mathias Cuczinski, item Petrassius Brilewski, item Petrassius apud Dominam Dlonska. — Rota : Presbiter sic iurabit:

Tako. etc. Jako przitem bil kedÿ
Subczý czandzaly [tedý] ... tedÿ wraczaly doby
tek woÿtkow. ÿ ÿego ludzÿem
aonÿ go. wilanczacz nechczelÿ ...